• 1 >
 • < 2 >
 • < 3 >
 • < 4a copy zel >
 • < 5 >
 • < 7a copy >
 • < 11a copy zel >
 • < 12a copy zel >
 • < Architectum01ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL >
 • < Architectum01ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL >
 • < Architectum01ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•8-07-14-JJZ-Cortanovci-SL•81213-Kompl >
 • <

  Наставно-научни центар гимназијe Јован Јовановић Змај из Новог Сада

  локација: Чортановци, Србија
  површина: 2.690м²
  инвестициона вредност: €2.690.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Објекат образовно-рекреативног комплекса са пратећим садржајима планиран је у Чортановцима, Србија. Како би унапредили процес образовања и пратили савремене токове друштва, планирана је изградња образовно-рекреативног центра за ученике и госте гимназије. Гимназија „Јован Јовановић Змај“ је основана почетком 18. века и од тада улаже у знање и напредак.
  Планирани објекат, по функцији, садржао би целине за образовање ученика кроз најсавременија образовна средства, целине за смештај ученика, целине за разоноду и дружење ученика, целине за ручавање и припрему хране као и затворене и отворене просторе за културно-спортске манифестације. Због своје сложености у програмском, архитектонском и финансијском смислу, поменути образовно-рекреативни центар би се плански изводио у три фазе: I фаза изградње – тотална реконструкција постојећег објекта спратности П+1 са пратећим садржајима за рекреацију ученика; II фаза изградње – изградња централног новопројектованог објекта спратности Су+П+2; III фаза изградње – изградња објекта базена.
  Изразито савремена архитектура објеката овако комплексног садржаја, симболизује сталан напредак нашег образовања, пружање комплетног комфора корисницима и постизање максималног образовања са дружењем, по свим традиционалним и савременим стандардима.