• Изложбе и публикaције

  2013.
  Изложба одабраних радова, изведено дело архитектуре: „Зимска викенд кућа на Дунаву у Новом саду“, 35. Салон Архитектуре у Београду, Музеј Примењене Уметности, Београд, Србија.

  2012.
  Изложба слободоручних цртежа „Social Crossroads“-интеракција цртежа и музике аутора: Владимир Радусиновић, Немања Радусиновић, Студентски Културни Центар, Нови Сад, Србија

  2012.
  Изложба одабраних архитектонских дела: „Заобилазне стратегије – архитектура у Војводини на почетку 21. века“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, Србија

  2012.
  Изложба одабраних радова: пројекат зимске куће на Дунаву и конкурсни пројекат градске библиотеке у Новом Саду, 34. Салон Архитектуре у Београду, Музеј Примењене Уметности, Београд, Србија.

  2011.
  Изложба слободоручних цртежа аутора: Р.Радовић, Н.Маринчић, Н.Радусиновић, изложба „Приказивање Архитектуре“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, Србија

  2011.
  Изложба одабраних радова: дизајн подне лампе „Фибоначи“, 33. Салон Архитектуре у Београду, Музеј Примењене Уметности, Београд, Србија.

  2010.
  Изложба одабраних радова и групни писани рад “Design Proposal of New Roadway Bridge across the Danube in Novi Sad“, 34th IABSE Symposium, Venice 2010, Lido Casino palace, Венеција, Италија.

  2010.
  Изложба одабраних радова: пројекат вртића у Ужицу и конкурсни пројекат пословно-стамбеног објекта „Матијевић“ у Новом Саду, 32. Салон Архитектуре у Београду, Музеј Примењене Уметности, Београд, Србија.

  2009.
  Писани рад и предавање са темом: „Архитектонско-Технолошко Идејно Решење 2. фазе Изградње Опште Болнице Врбас“, 5. Међународни научнис скуп ИНДИС, Факултет Техничких Наука, Универзитет у Новом Саду, Србија.

  2009.
  Изложба награђених радова конкурса за пословно-стамбени објекат „Матијевић“, изложбени простор хотела „Александар“, Нови Сад, Србија.

  2006.
  Изложба радова десет архитеката Србије изабраних од стране Грађевинске Дирекције Србије, галерија НС Инфо, Нови Сад, Србија.

  2005.
  Самостална изложба „Цртежи из Америке“, Удружење Примењених Уметника и Дизајнера Војводине, Нови Сад, Србија.

  2005.
  Изложба награђених радова, Друштво Архитеката Новог Сада, Галерија Матице Српске, Нови Сад, Србија.

  2004.
  Изложба награђених радова, Удружење Примењених Уметника и Дизајнера Војводине, Музеј Војводине, Нови Сад, Србија

  2004.
  Изложба награђених радова, Друштво Архитеката Новог Сада, СПЦ, Нови Сад, Србија.

  2004.
  Писани рад и предавање „Објекти и Вода“, округли сто ДАНС, Нови Сад, Србија

  2004.
  Предавање „Искуство Пројектовања“, Факултет Техничких Наука, одсек за Архитектуру, Универзитет у Новом Саду, Србија.

  2004.
  Изложба изведених радова и пројеката,  Удружење Примењених Уметника и Дизајнера Војводине, Нови Сад, Србија.

  2004.
  Писани рад „Палата за 21. век“, стручни часопис Друштва Архитеката Новог Сада, Нови Сад, Србија.

  1999.
  Изложба слика магистарског програма, College of Fine Arts, Muncie, Indiana, USA.

  1999.
  Писани рад за публикацију „White House Information Center Design“, Бела Кућа, Washington D.C., Вашингтон, С.А.Д.

  1996.
  Изложба награђених радова архитектонског конкурса „Град као Позорница“, СКЦ, Београд, Србија.

  1994.
  Писани рад  „Културни Центар – Цветни Трг“, у стручном часопису ДАНС, Нови Сад, Србија.