• Искуство

  “Architectum”, биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, је пројектантска кућа са високо професионалним искуством у пољу модерне архитектуре, дизајна и инжењеринга. Професионална тежња бироа “Architectum” је константно стварање квалитета у свим пољима архитектуре.

  Више од четири деценије дуго, пројектантско, породично искуство, уткано је у “Architectum” који је под овим именом постоји од 2004. године.

  Домаће теоретско и радно искуство употпуњено је са иностраним, теоретско-практичним искуством оснивача бироа са добијањем звања Магистра Архитектуре у Сједињеним Америчким Државама и пројектантски рад у светски реномираним фирмама у Њујорку и Мајамију, САД.

  Рад бироа “Architectum“ обухвата пројекте савремених стамбених и пословних објеката, пројекте модерних ентеријера комплетираних са детаљним дизајном намештаја у њима као и пројекте интерполација у традиционално окружење.

  Резултат пројектантског рада и искуства бироа “Architectum” су изведени објекти и ентеријери награђени бројним наградама стручних, архитектонских и уметничких институција Србије.

  Сви стручни чланови пројектантског тима “Architectum” су носиоци лиценци за пројектовање односно извођење радова, издатих од стране Инжењерске коморе Србије.

  Приказани пројекти (осим наведене сарадње) су ауторско или ко-ауторско дело мр Немање Радусиновића, дипл. инж. арх. – оснивача и власника бироа „Architectum”.