• 00-20110128-Skice Lampe-sredjeno 00 >
 • < 01-20110128-Skice Lampe-sredjeno 01 >
 • < 02-20110128-Skice Lampe-sredjeno 02 >
 • < 03-20110128-LAMPA RENDERI 01 >
 • < 04-20110128-LAMPA RENDERI 02 >
 • < 05-20110128-LAMPA RENDERI 03 >
 • < 06-20110128-LAMPA RENDERI 04 >
 • < 07-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Perspektiva 1 i 2 >
 • < 08-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Perspektiva 3 i 4 >
 • < 09-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Aksonometrija 1 i 2 >
 • < 10-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Aksonometrija 3 i 4 >
 • < 11-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Osnova >
 • < 12-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Izgled 1 >
 • < 13-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Izgled 2 >
 • < 14-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Izgled 3 >
 • < 15-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Izglrd 4 >
 • < 16-20110128-LAMPA CRTEZI JPG_Presek >
 • < 17-20110128-Lampa-PERSPEKTIVE 01 >
 • <

  Подна лампа „Фибоначи“ (Fibonacci)

  Природност и усклађеност са природом, чистота форме и конструкције, унети су у дизајн подне лампе „Fibonacci“. Једна, основна идеја изражена у овој лампи је заступљеност Фибоначијевог низа и златног пресека у свим сферама природе и њихова употреба у конструкцији предмета у окружењу човека. Склад и ред из природе пренешени су у визуелни идентитет лампе, па се тако тело лампе по својој висини, грана на местима бројева из фибоначијевог низа 0,1,1,2,3,5,8.. модула тј. на 12цм, 18цм, 30цм, 48цм, формирајући „гране“ и „корење“. „Гране“ лампе се завршавају штедљивим флуо севтиљкама са могућношћу подешавања интезитета светла, чиме се метафорички подржавају природне смене дана и ноћи, док „корење“ обезбеђује стабилност лампе као и дрвета у природи. Материјал је чисто дрво, а акценат је дат на економичности и квалитету материјала као и на вековном занатском умећу људи овог поднебља.