• 000-FIN 009 >
 • < delta-generali-ns01 >
 • < delta-generali-ns02 >
 • < delta-generali-ns03 >
 • < delta-generali-ns04 >
 • < delta-generali-ns06 >
 • < delta-generali-ns07 >
 • < delta-generali-ns08 >
 • < delta-generali-ns09 >
 • < delta-generali-ns10 >
 • < delta-generali-ns11 >
 • < delta-generali-ns12 >
 • < delta-generali-ns13 >
 • < delta-generali-ns14 >
 • < delta-generali-ns15 >
 • < delta-generali-ns16 >
 • < delta-generali-ns17 >
 • < delta-generali-ns18 >
 • < delta-generali-ns19 >
 • < delta-generali-ns20 >
 • < delta-generali-ns21 >
 • < delta-generali-ns22 >
 • < delta-generali-ns23 >
 • < delta-generali-ns24 >
 • <

  Филијала компаније Delta Generali, Нови Сад, Србија

  локација: Нови Сад, Србија
  површина: 2.500м²
  инвестициона вредност: €1.750.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.
  Пројекат изведен за Еуро Гарди Груп, Нови Сад, Србија,www.eurogardigroup.com

  Идејно архитектонско решење објекта компаније Делта Ђенерали осигурања у Новом Саду у улици Булевар ослобођења предвиђа пословни објекат укупне површине 2.500 m². Анализом визура и елемената идентитета у окружењу уочена је потреба за формирањем објекта који ће за окружење представљати реперну тачку.
  Архитектонско обликовање објекта и конструктивни систем проистичу из усвојене функције и заједнички делују у кубичној форми од натур бетона. Ова форма је, на своје све четири фасаде, „испресецана“ стакленим вертикалама, формирајући тако ритмичну поделу пуних и празних поља који наглашавају вертикалност и висину објекта. Два контрастна материјала доведена су у везу која метафорички приказује поузданост и стабилност пословања компаније са једне стране и транспарентност са друге стране. У приземљу је пун кубус апсолутно разграђен и транспарентан (изведен потпуно у стаклу) чиме се, у контрасту са фасадом горњих спратова, јасно разграничава јавни простор од стриктно канцеларијског простора. Овај пројекат такође предлаже и могућност рекламирања компаније на фасадном платну применом ЛЕД –савремене технологије осветљавања и обележавања.