• 00-20110216-3dskice-tus02 >
 • < 05-wwwP1090501 >
 • < 06-wwwP1090563 >
 • < 07-wwwP1090504 >
 • < 08-wwwP1090564 >
 • < 13-wwwP1090506 >
 • < 14-wwwP1090556 >
 • < 25-wwwP1090508 >
 • < 34-wwwP1090525 >
 • < 36-wwwP1090519 >
 • < 46-wwwP1090532 >
 • < 48-wwwP1090537 >
 • < 55-wwwP1090586 >
 • < 59-wwwP1090551 >
 • < 61-wwwP1090593 >
 • < 71-20110921-BoticSituacija >
 • < 72-20110921-BoticOsnovaprizemlja >
 • < 73-20110921-BoticOsnovagalerije >
 • < 74-20110921-BoticOsnovakrovneterase >
 • < 76-20110921-BoticIzgled >
 • < 77-20110921-BoticIzgled >
 • < 79-20110921-BoticPresek >
 • < 80-20110921-BoticEnterijer >
 • < 87-20110921-BoticPerspektiva >
 • < 88-20110921-BoticPerspektiva >
 • < 89-20110921-BoticPerspektiva >
 • <

  Зимска викенд кућа, река Дунав, Нови Сад, Србија

  локација: Нови Сад, Србија
  површина: 96.3м²
  инвестициона вредност: €50.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.
  стручни надзор: Бора Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Изазов овог пројекта најбоље се налази у реченици „мање је више“,  архитекте Мис ван дер Рое-а.
  Потенцијал овог објекта је његова локација поред једне од највећих европских река.  Намењенa одмору у природном амбијенту, зимска кућа је у сталном визуелном контакту са реком и природом у окружењу. Због изузетно ограниченог простора, објекат je затворених површина са три стране док предњу фасаду чини потпуно отворена стаклена површина, сведене форме, оријентисана ка реци и интерном тргу. Овој основној форми прикључени су цилиндрични елеменат излаза на кров и челична конструкција терасе изнад нивоа тла који акцентују наутички израз објекта.
  Архитектоника (коју у овом примеру можемо звати и наутичка архитектура), функција и материјали овог објекта, пројектовани су да постигну елеганцију и надасве квалитетан живот и одмор једне савремене породице.

  Објекат је награђен похвалом 35. Салона Архитектуре у Београду за објекат изведен у 2012. години.