• 01-TKTS board 1-11x17 >
  • < 02-sketch2 >
  • < 03-TKT page2-1x17 >
  • < 04-sketch1 >
  • <

    „TKTS“ prodavnica улазницa за бродвејске театре, Њујорк, САД

    „Тктс“ је конкурси рад на тему израде продавнице карата за представе Бродвејских позоришта. Продавница би се налазила на Тајмс скверу у Њујорку.

    права: „Schwartz Architects “