• 00-P1090652-IKS-WWW >
 • < 01-P1090628-IKS-WWW >
 • < 02-P1090626-IKS-WWW >
 • < 03-P1090655-IKS-WWW >
 • < 04-P1090634-IKS-WWW >
 • < 05-P1090637-IKS-WWW >
 • < 06-P1090635-IKS-WWW >
 • < 07-P1090636-IKS-WWW >
 • < 08-P1090639-IKS-WWW >
 • < 09-P1090642-IKS-WWW >
 • < 10-P1090656-IKS-WWW >
 • < 11-P1090647-IKS-WWW >
 • < 12-P1090657-IKS-WWW >
 • < 13-P1090651-IKS-WWW >
 • < 14-P1090644-IKS-WWW >
 • < D:ARCHITECTUM 02�1-Projekti-Aktuelno-LS2011-02-17-Za Boru-D.K >
 • < D:ARCHITECTUM 02�1-Projekti-Aktuelno-LS2011-02-17-Za Boru-D.K >
 • < 20120229-IKS-render_1 >
 • < 20120229-IKS-render_4 >
 • < 20120229-IKS-skica_1 >
 • < 20120229-IKS-skica_2 >
 • < 20120229-IKS-skica_3 >
 • <

  Инжењерскa Коморa Србије, Нови Сад, Србија

  локација: Нови Сад, Србија
  површина: 134м²
  инвестициона вредност: €268.000
  аутори: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх. и Бора Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Пројекат ентеријера пословног простора Инжењерске Коморе Србије одражава пословни амбијент струковне, организоване и респектабилне институције. Сви радни простори су у јединственој целини, док је ентеријерским преградама и диспозицијом елемената добијена појединачна аутономност просторија.