• bolnica-vrbas-serbia01 >
 • < bolnica-vrbas-serbia02 >
 • < bolnica-vrbas-serbia03 >
 • < bolnica-vrbas-serbia04 >
 • < bolnica-vrbas-serbia05 >
 • < bolnica-vrbas-serbia06 >
 • < bolnica-vrbas-serbia07 >
 • < bolnica-vrbas-serbia08 >
 • < bolnica-vrbas-serbia09 >
 • < bolnica-vrbas-serbia10 >
 • < bolnica-vrbas-serbia11 >
 • < bolnica-vrbas-serbia12 >
 • < bolnica-vrbas-serbia13 >
 • < bolnica-vrbas-serbia14 >
 • < bolnica-vrbas-serbia15 >
 • < bolnica-vrbas-serbia16 >
 • < bolnica-vrbas-serbia17 >
 • < bolnica-vrbas-serbia18 >
 • < bolnica-vrbas-serbia19 >
 • < bolnica-vrbas-serbia20 >
 • <

  Друга фаза изградње Опште болнице у Врбасу, Србија

  локација: Нови Сад, Србија
  површина: 15.000м²
  инвестициона вредност: € 20.000.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.
  Пројекат изведен за Еуро Гарди Груп, Нови Сад, Србија, www.eurogardigroup.com

  Општа болница у Врбасу, Србија, пуштена је у рад 1992. године као почетна фаза изградње болнице са садржајима хируршке гране медицине и 240 болесничких постеља.
  Архитектонско-технолошко идејно решење друге фазе изградње опште болнице Врбас, у Врбасу, Србија, обухвата доградњу постојећег болничког објекта новим комплексом болничких објекaта и њихово повезивање у јединствену целину. Планирање изградње вршено је решавањем проблемских целина: а)технолошко/функционална, б)архитектоско/конструктивна, в)материјална, г) инсталациона.
  Новопројектовани блок болнице ослања се на јужну страну постојећег комплекса и обухвата две целине. То су објекат Ф – Стационар са проширењем постојећих капацитета за додатне 254 постеље и објекат Е – ургентни центар комплекса. Укупна површина нових целина износиће 12.200 м² и функционално ће употпунити болницу са новим стационарним, техничким и административним блоком. Планирани су нови центар пријема ургентне медицине, интернистичко одељење, операциони блок са 2 нове сале, хирушка интензивна нега и простори за опсервације.
  Архитектонско обликовање заједно са конструктивним системом прати функцију и форму постојећих објеката али уносећи савремени израз и једноставније облике. Примењени материјали на фасадама објекта стационара, опека и натур бетон, као и архитектоника имају за задатак да створе нови визуелни идентитет локације и подручија. Са друге стране, фасада објекта ургентног центра пројектована је као стаклена фасада што обезбеђује максималну транспарентност и инсолацију унутрашњег простора зграде. Метафорички, овај објекат је завршница хронолошког процеса изградње комплекса болнице и поглед ка будућности те институције.
  Ово решење приказује нове технологије и технолошко организовање,  модерну архитектуру и урбанизацију и савремену употребу квалитетних материјала овог поднебља. Успешно решавање овог комплексног задатка доноси оптимално функционисање целог боничког комплекса и стварање новог визуелног идентитета локације.