• 00-F1010033 >
 • < 01-F1010029 >
 • < 02-F1010027 >
 • < 03-F1000008 >
 • < 04-F1000003 >
 • < 05-F1010005 >
 • < 06-F1010028 >
 • < 07-F1010030 >
 • < 08-F1010034 >
 • < 09-F1000036 >
 • < 10-F1000006 >
 • < 11-F1010021 >
 • < 12-F1000013 >
 • < 13-F1010031 >
 • < 14-F1010004 >
 • < 15-F1010009 >
 • < 16-F1010011 >
 • < 17-F1010019 >
 • < 200500505-2.1. PERSP 1 copy >
 • < 200500505-2.2 PERSP 2 copy >
 • < 200500505-2.3 PERSP 3 copy >
 • < 200500505-2.4 OSN PROJEKTOVANA copy >
 • < 200500505-2.11 OSN POSTOJECA >
 • <

  Пословни простор „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. у Крагујевцу, Србија

  локација: Крагујевац, Србија
  површина: 250м²
  инвестициона вредност: €500.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.
  Пројекат изведен за “ДДОР Нови Сад“ а.д.о.

  Пословни простор је у власништву „ДДОР Нови Сад“ а.д.о., који се налази у приземљу стамбено-пословног објекта у Крагујевцу, Србија. Пројекат ентеријера обухвата реконструкцију и опремање постојећег пословног простора. Новопројектовано и изведено решење ентеријера карактерише отворен простор са колонадом елипсастих стубова и пејзажном организацијом радних места. Главни, репрезентативни улаз у пословне просторије, формиран је на јужној страни објекта која је орјентисана ка улици и главној пешачкој комуникацији.