• 01-Matijevic za portfolio-skica >
 • < 02-Matijevic za portfolio--FOTOMONTAZA 2-FIN tamnije >
 • < 03-Matijevic za portfolio-FOTOMONTAZA 1-FIN tamnije >
 • < 06-Matijevic za portfolio-SUBOTICKI BULEVAR SA LIMANA-DAN-FIN >
 • < 07-Matijevic za portfolio-FUTOSKI PUT IZ FUTOGA-SREDJEN-FIN >
 • < 08-Matijevic za portfolio-FUTOSKI PUT IZ NS-SREDJEN-FIN >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < D:ARCHITECTUM 01 Projekti•90402-Matijevic-Konkurs -Koncept -CAD >
 • < 24-Matijevic za portfolio-crtez >
 • < 25-Matijevic za portfolio-crtez >
 • < 26-Matijevic za portfolio-crtez >
 • < 27-Matijevic za portfolio-crtez >
 • <

  Пословно-стамбени објекат „Матијевић“, Нови Сад, Србија

  локација: Нови Сад, Србија
  површина: 10.000м²
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Планирани пословни објекат је лоциран на задатој парцели омеђеној трима улицама: Футошки Пут, Суботички Булевар и Полгар Андраша у Новом Саду.
  Објекат је по пројектном задатку планиран као пословни објекат са две главне поделе.
  Према тој подели доњи део (приземље и галерија објекта), планирани су као колективни пословни садржај, односно као простор намењен за робну кућу или неку врсту продајног простора, док је горњи део објекта  (осам спратова изнад), намењен индивидуалном пословном садржају тј. пословним јединицама. Подземни део, такође по пројектном задатку, садржи гаражни простор највећим својим делом.
  Објекат је по свом облику прецизно подељен на два основна волумена којима приказује и две основне функције унутар њега. Доњи део објекта (приземље и галерија) формира базис објекта  и садржи колективни пословни садржај. Он је прозрачан и ваздушаст, материјализован у стаклу са минималном рефлексијом. Део галерије није формиран над приземљем већ је цео волумен у двострукој висини подржаној скупом невертикалних и наизглед насумично постављених стубова који симболишу стабљике жита равнице.
  Горњи део објекта (шест спратова и два повучена спрата са кровном терасом) формира тело објекта и садржи индивидуалне пословне садржаје. Све пословне јединице садрже терасу која се континуално обавија око њих на целом објекту. Она је ка спољашњости објекта затворена „Свис Перл“ клизним заштитним панелима који омогућавају затамњење пословних јединица.
  Седми и осми повучени спратови ослобађају простор за кровну терасу. Она је наткривена континуалном а на неким местима, ради осунчања, перфорираном плочом равног крова. Овај значајан волумен објекта подржан је шумом невертикалних и наизглед испреплетeних стубова који, као и у приземљу, симболишу стабљике жита равнице по којој плови овај објекат.
  Цео објекат пројектован је са архитектоником за функционисање без застоја, квалитетно, мултифункционално, несметано, економично и оптимално у свим предвидивим условима. Сви капацитети, начини функционисања, величине и облици, пројектовани су по најсавременијим стандардима, прописима, и важећим приручницима и закону и заједно чине карактеристике савременог, модерног објекта 21. века.