• Copy of A3-Perspektiva 01-Zuto >
 • < monolit-kafe-ns-serbia05 >
 • < monolit-kafe-ns-serbia07 >
 • < monolit-kafe-ns-serbia06 >
 • < monolit-kafe-ns-serbia01 >
 • < monolit-kafe-ns-serbia02 >
 • <

  Пројекат кафеа „Монолит“, Нови Сад, Србија

  локација: Нови Сад, Србија
  површина: 63.3м²
  инвестициона вредност: €126.500
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Пројекат ентеријера коктел бара и галерије – кафе „Монолит“ у цeнтралној зони Новог Сада, улица Змај Јовина.