• 00-P1020716-ispravljeno za ram >
 • < 01-P1020757-ispravljeno za biro 20080519 >
 • < 02-P1020707-ispravljeno >
 • < 03-P1020685-ispravljeno >
 • < 04-P1020688-Ispravljeno >
 • < 05-P1020722-ispravljeno >
 • < 06-P1020751-ispravljeno >
 • < 07-P1020724-ispravljeno copy >
 • < 08-DDOR NS-Ruma-ispravljeno za sajt - Ruma >
 • < 15-Montaza-HPIM5123-dvoriste copy >
 • < 16-Skica-ispr >
 • <

  Пословни објекат „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. у Руми, Србија

  локација: Рума, Србија
  површина: 1.180м²
  инвестициона вредност: €1.770.000
  аутори: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх. и Бора Радусиновић, дипл.инж.арх.
  Пројекат изведен за „ДДОР Нови Сад“ а.д.о., www.ddor.co.rs

  Током последње деценије, компанија „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. изградила је или реконструисала више својих пословних зграда. Пратећи своју оригиналну развојну и пословну филозофију, компанија „ДДОР Нови Сад“ а.д.о., лидер у области осигурања у Србији, посебну пажњу поклања својим новим објектима.
  За моделовање новог објекта коришћен је модул добијен анализом постојећег објекта хотела „Орао“, једног од првих хотелских објеката у Срему изграђеног почетком XX века.
  Како је постојећи објекат од изузетне архитектонске вредности и под заштитом Завода за заштиту споменика културе и наслеђа, архитектонска геометрија и обликовање објекта хотела коришћени су као основни узор за моделовање новог објекта „ДДОР Нови Сад“ а.д.о.  крај њега. Новопланирана фасада пројектована је са циљем очувања  архитектонско-културних вредности, усавршавања традиције и напретка архитектуре кроз модерна времена а са константним ослањањем на проверене вредности из прошлости.
  Новопланирани објекат представља савремену интерпретацију постојећег објекта поред њега. Стојећи један поред другог, оба објекта заједнички истовремено подржавају и постојећи ‐класичан архитектонски израз као и савремену архитектонику ХХI века а са заједничким циљем: компанија „ДДОР Нови Сад“а.д.о. добија одговарајућу пословну зграду а грађани Руме репрезентативну грађевину у својој Главној улици.