• Microsoft Word - 22-23-A-20081101-Mlecna pijaca-Uzice-Glavni-Odo >
 • < mlecna-pijaca-uzice02 >
 • < mlecna-pijaca-uzice03 >
 • < mlecna-pijaca-uzice04 >
 • < mlecna-pijaca-uzice05 >
 • < mlecna-pijaca-uzice06 >
 • < mlecna-pijaca-uzice07 >
 • < \192.168.0.250d�2 Novi Projekti20080303-Mlecna Pijaca-Uzice >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < D:ARCHITECTUM 012 Projekti15012008 mlecna pijaca glavni proj >
 • < mlecna-pijaca-uzice21 >
 • < mlecna-pijaca-uzice22 >
 • <

  Mлечна пијаца,Ужице, Србија

  локација: Ужице, Србија
  површина: 385м²
  инвестициона вредност: €462.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Oбјекат тржнице је предвиђен за продају млека и млечних производа у Ужицу. Обликовање објекта диктирала је његова захтевана и планирана функција. Kако би својим обликом и сам објекат требао да изражава софистицираност садржаја и технологије унутар њега, за објекат млечне пијаце је употребљена чиста, глатка фасада састављена од стаклених призми млечне боје. Двема наглашеним стакленим надстрешницама јасно су приказана два улаза у објекат кроз које се приступа у главни продајни простор објекта.