• \Architectum02architectum 02�1-Projekti-Aktuelno II20120316- >
 • < \Architectum02architectum 02�1-Projekti-Aktuelno II20120316- >
 • < \Architectum02architectum 02�1-Projekti-Aktuelno II20120316- >
 • < 04-Situacija >
 • < 05-Osnova sa funkcijama >
 • < 06-Osnova sa dimenzijama >
 • < 07-Presek1 >
 • <

  Учионице у гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, Србија

  локација:, Нови Сад, Србија
  површина: 280м²
  инвестициона вредност: €80.000
  аутор: мр Немања Радусиновић дипл.инж.арх.

  Предмет овог пројекта је пренамена постојећег музејског простора у простор наставних учионица, као и формирање техничке просторије изнад простора главног степеништа.
  Обликовање учионица је у духу савремене светске архитектуре и  функционисања  наставно‐научног програма. Формиран је једноставан и визуелно јединствен простор, остварен применом транспарентних и природних материјала кроз савремену архитектуру. Чистота форми и минималан, а потпуно уједначен  естески  израз овог простора, остварени су и минималном  употребом  боја. Акценат целог простора представљају стаклене преградне површине које деле и дефинишу наставне јединице и коридорску комуникацију. Употребом транспарентних материјала наглашена је транспарентност у образовању и отвореност ка стицању нових сазнања.