• 01-isp >
 • < 02-isp >
 • < 03-isp >
 • < 04-isp >
 • < 05-isp >
 • < 05-isp >
 • < 06-A4-TunelskiPortali-1-Radusinovic-FIN >
 • < 06-A4-Urb Analiza-FIN >
 • < 07-Volum analiza 1-FIN >
 • < 08-A4-Namena-1-FIN >
 • < 09-Asocijacije-FIN >
 • < 10-A4-TunelskiPortali-1-Radusinovic-FIN >
 • < 11-A4-TunelskiPortali-2-Radusinovic-FIN >
 • < 12-pogled5x >
 • < 13-pogled6x >
 • < 14-A4-Namena-FIN >
 • < 15-A4-StepenisteLiftRampa-FIN >
 • < 16-A4-StepenisteLiftRampa-2-FIN >
 • <

  Конкурсни рад за нови мост у Новом Саду, Србија

  локација: река Дунав, Нови Сад, Србија
  koaутори: Братислав Стипанић, Ђорђе Лађиновић, Зоран Флорић, Ђорђе Павков, Немања Радусиновић
  пројекат изведен за Еуро Гарди Груп, Нови Сад, Србија

  Нови Сад има привилегију да лежи на реци Дунав, при чему је лева- Бачка обала равна и на њој се налази савремени град, док је десна– Сремска обала брдовито-брежуљкаста и налази се на обронцима Фрушке Горе. Старији део града, Петроварадин са тврђавом се налази на узвишици. Иако гледајући са једне стране, река Дунав на свом пропутовању, код Новог Сада физички дели данас целовити урбани простор на два дела, са друге стране може се закључити да Дунав смислено спаја савремено изграђену урбану средину (на левој обали) са традиционалном, историјском урбаном средином (на десној обали), у јединствену целину састављену од историјских, архитектонских и функционалних различитости.
  Мостовски прелаз преко Дунава својом симболиком спаја град на локацији центра Новог Сада на левој обали са десном обалом, настављајући трасом која пролази тунелом испод Петроварадинске тврђаве. Предложено идејно решење моста својим савременим архитектонским изразом моста са косим кабловима са једним пилоном оригиналне форме – благо повијеним ка левој обали, овешену греду визуелно мирно доводи до другог речног стуба, а затим без каблова континуално уводи у тунел. Симболика визуелне форме моста може се доживети као: динамика једара и јарбола једрењака на ветру, јарбола и “сурфера” на дасци за једрење и лепршање пера на ветру.