• 00 PERSPEKTIVNA SKICA OBJEKTA ARHIVA >
 • < 00-1 PERSPEKTIVNA SKICA ENETRIJERA ARHIVA >
 • < 00-2 SITUACIJA >
 • < 01 POGLED SA JUGOZAPADA FAZA A >
 • < 02 POGLED SA JUGOZAPADA FAZA A+B >
 • < 03 POGLEDA SA SEVEROZAPADA >
 • < 04 POGLED SA SEVEROISTOKA >
 • < 05 POGLED SA JUGOISTOKA >
 • < 06 NOVI ARHIV U NOVOM SADU >
 • < 07 SUTEREN >
 • < 08 PRIZEMLJE >
 • < 09 SPRAT 1 >
 • < 10 SPRAT 2 >
 • < 11 KROVNA TERASA >
 • < 12 SEVERNI IZGLED >
 • < 12 ZAPADNI IZGLED >
 • < 13 JUZNI IZGLED >
 • < 14 ISTOCNI IZGLED >
 • < 15 PRESECI fin >
 • <

  Градски Архив, Нови Сад, Србија

  локација: Нови Сад, Србија
  површина: 25.000м²
  инвестициона вредност: €17.500.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.
  Пројекат изведен за Еуро Гарди Груп, Нови Сад, Србија, www.eurogardigroup.com

  Конкурсни рад за идејно решење комплекса зграде Архива и комерцијално-пословног објекта предвиђа изградњу на простору од 1,10 хектара у граду Новом Саду, Србија. Укупна површина комплекса износила би 25.200 м² и био би изграђен у 2 одвојене фазе. Прва фаза би обухватала изградњу објекта Архива са површином од 8.000 м², а друга фаза предвиђа изградњу комерцијалног центра на површини од 17.200 м².
  Предлог решења садржи неколико кључних аспеката локације и самог обликовања комплекса. Архитектонском анализом одабрано је решење које ради превазилажења проблема подземних вода на локацији поставља комплекс на постамент на висини већој од коте улице блока. Креирани су нови улични и пешачки правци унутар блока, формирана су места окупљања и наглашена је повезаност комплекса са реком Дунав. Урбанистички концепт осликава јединствени урбани блок. Споља строго дефинисан, пун и кубичан, а у унутрашњости ошупљен и разграничен. Комплекс сачињен из две одвојене целине делује заједно са окружењем и ствaра јединствен амбијент. Свака фаза изградње користи локацију за креирање новог рељефа и пејзажног карактера. Фасаде објеката имају двојаку улогу у складу са фазном изградњом комплекса, док примењени материјали и одабрани облици у екстеријеру и ентеријеру континуирано преносе поруку значајa постојања институције Архива у друштву.