• kolevka-201 >
  • < kolevka-202 >
  • < kolevka-203 >
  • < kolevka-204 >
  • < kolevka-205 >
  • < kolevka-206 >
  • < kolevka-207 >
  • < kolevka-208 >
  • < kolevka-209 >
  • < kolevka-210 >
  • < kolevka-211 >
  • < kolevka-212 >
  • < kolevka-213 >
  • < kolevka-214 >
  • < kolevka-215 >
  • < kolevka-216 >
  • < kolevka-217 >
  • < kolevka-218 >
  • < kolevka-219 >
  • < kolevka-220 >
  • <

    Савремена колевка за новорођенче

    Колевка за новорођенче је пројектована за космополитску савремену породицу. Колевка је лако расклопива, и предвиђено је њено лако одлагање, без заузимања много места. Обликовно, за ову колевку је употребљен савремен дизајн чистих, равних форми, а опет без физички оштрих ивица. Завршна обрада је планирана као једноставна бојена површина или фурнирана и лакирана површина са употребом еколошких премаза. Материјали коришћени у конструкцији и обради су искључиво природни и најквалитетнијих карактеристика, а са акцентом на домаћој производњи и локалном занатcком умећу.