• \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < 08-Skica Vrtic Uzice >
 • < 09-Pocetna ideja svetlija >
 • < C:ARCHITECTUM 05�2 Projekti20071225-Osnove-Vrtic-Uzice-NR SIT >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < \Serverd�2 Novi Projekti20070915-Vrtic-Uzice�2-Idejni Proje >
 • < stepeniste za administraciju na spratu >
 • < ulazna partija >
 • < ulazni hol >
 • <

  Објекат дечијег вртића, Ужице, Србија

  локација: Ужице, Србија
  површина: 1.715м²
  инвестициона вредност: €1.715.000
  аутор: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Локација вртића се налази на Пори, у Учитељској улици у Ужицу. Део локације уз улицу је релативно раван, док је део у доњем делу у великом нагибу. Висинска разлика износи 12м. С обзиром на велики нагиб парцеле, објекат је постављен подужно и каскадно. Предвиђена спратност објекта је Су+Пр+1. Први, приземни ниво је плато ка улици, други ниво је нижи и формира ниво сутерена, а трећи ниво, у односу на приземни ниво формира ниво спрата. Формирање функционалног садржаја објекта и димензионисање простора извршено је на основу и у складу са законским актима, стручном литературом и кроз професионално истраживање.