• 00-980X610-Skica >
 • < 01-980x610-Final1 >
 • < 02-980x610-Final2 >
 • < 03-980x610-Final3 >
 • < 04-980x610-Final4 >
 • < Untitled-1 >
 • < Untitled-2 >
 • < Untitled-3 >
 • < Untitled-1 >
 • < Untitled-1 >
 • < Untitled-1 >
 • < Untitled-5 >
 • < Untitled-5 >
 • < Untitled-6 >
 • < Untitled-6 >
 • < 15-980x610-Skica2 >
 • < 16-421x610-Skica3 >
 • <

  „Моторемонт Рајков“, Руменка, Србија

  локација: Руменка, Србија
  површина: 1100м²
  инвестициона вредност: €400.000
  аутори: мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх., Бора Радусиновић, дипл.инж.арх.

  Сама намена објекта која представља моторемонт делова пољопривредних машина показује да један од заната који је остао незамењив напретком технологије и новим достугнућима завређује пажњу како у функцији, конструкцији тако и у самом изгледу објекта. Цео објекат је савраменог архитектонског израза постигнутог како савременим тако и традиционалним, локалним материјалима. Тако, већину објекта представља фасада од опеке која симболизије традицију у градњи поднебља док  употреба челика и стакла омогућава и акцентује велике и простране савремене радне површине. Главна – улазна фасада је наглашена, закошена, стаклена површина са надстрешницом која акцентује улаз. Сви ови елементи заједнички, метафорички позивају клијенте и посетиоце, наглашавајући доступност и приступачност објеката и његове намене.